Apatisk svansföring har inget med Kathy Ackers gymkort att göra och jag är lite osäker på om gymkortet fanns eller om man bara anmälde sig i olika receptioner på den tiden

Essä i L'amour - La mort #1.

"Kathy Acker var inte konsekvent och det gillar jag. Jag är inte konsekvent och det gillar jag, ibland. Nu ska jag avsluta den här texten med en respektlös panorering över min absoluta samtid.

Men först: i en annan värld så hade självmordsskogen varit en skog för självmord och löpning och det hade varit lika sorgligt, men lika sant. 

Först: Hiromi Itō har skrivit en dikt som heter Killing Kanoko, i engelsk översättning. Kanoko är Hiromi Itōs dotter.

Först: jag har beskrivit cancer som en blomma i en dikt. Det är jag stolt över. Den stringenta döden slår ut det mesta. I dagsläget: allt." 

Client

L'amour - La mort