annat/äldre

Ur Ferierna i Rymden. (Rymden finns inte längre)

En liten ful martyrpalm i blyerts, kanske.

en strålande vanföreställning, dikt i Rymden. (Rymden finns inte längre)

kommer ihåg (om än vagt)
alla våra retuscherade mellanmål
dom kallade det mellis

Annat på Rymden: (ja) och ett tveklöst perfekt självmordsbrev som får allas ögon att tåras i alla fall lite (båda finns i om dig har alla sagt det som inte borde ha sagts att en sötnos är nos som är söt så går den)

bristfällig lathund, text till Andreas Bertmans fotoutställning FÖRSPEL TILL EN DRÖM, Galleri Axel (gå in på "Utställningar 2013" och scrolla). 

Klockan är nio minuter och 43 sekunder över sex. Du måste se rätt saker. Ser du fel är dörren där, ja där. Kalla luften för dess rätta namn.

Jag ser på er och ni är så glada, text i Latin Lover #26.

Massa läppar sjunger ”JA MÅHAN LEVA!” 

Förordet i Ung Poesi antologi 2012, en bok som inte går att hitta.

till alla mina fans i Ung Poesi antologi 2011.

Bloggtext på pontons hemsida, som inte går att hitta.

Text om musik på tram7.se.