Apatisk svansföring har inget med Kathy Ackers gymkort att göra och jag är lite osäker på om gymkortet fanns eller om man bara anmälde sig i olika receptioner på den tiden

Essä i L'amour - La mort #1.

"Kathy Acker var inte konsekvent och det gillar jag. Jag är inte konsekvent och det gillar jag, ibland. Nu ska jag avsluta den här texten med en respektlös panorering över min absoluta samtid.

Client

L'amour - La mort