arbetstitel: och vi fortsatte att göra någonting rörande #4: [den erotiska känslan av kritik]

Ett utdrag ur mitt pågående diktprojekt och vi fortsatte att göra någonting rörande är publicerat i Tydningen #14: Kritik. 


vi bara skojar


det är som ett tårdrypande körverk 

att spegla sig i skärvor och rutiner

alla lyssnade när jag sa att ingen lyssnade 


Client

Tydningen