I väntan på Covid

Essä till antologin Covid-19 och kulturen.

"Missförstå mig rätt, den här texten argumenterar inte för någon sorts konstnärlig fascism. Varken åt det ena eller det andra hållet. Den argumenterar förhoppningsvis inte alls. Jag är bara så bored to death."


Client

Bokförlaget Korpen