En liten fattig förvandling (ur Karismasamhället – en roman)

I uppehållsrummet såg vi en film som handlade om att Owen Wilson älskade en hund mer än sina barn som också var skådespelare.

Utdrag ur Karismasamhället – en roman (Albert Bonniers 2018) i poesimagasinet FAV. 

Client

FAV