systemskifte. från 'från tsarer till folkkommissarier'


stämningen tycks livlig av berusning /


betoning på nationella ämnen

hur är berättande drag starka?

hur är samhällsengagemang uttalat? /


livegenskapen (en inte helt okomplicerad relation) /


zombiestämning /


att i efterhand skildras som tyrann snarare än folkhjälte

otur där /


naturen uppfattas som besjälad

eller

som ett uttryck för känslor och stämningar /


gärna månsken /


han valde ofta att skildra landskapet /


att kallas "Mästaren till en enda målning" är från och med nu mitt ideal

inte bara när det handlar om mitt måleri som inte existerar /


skeppsbrott var populära

"Du fotar väl inte?"

"Nej jag skriver om den här typen av dramatiska bilder." /


det fanns förväntningar på en mor, elegans och dramatik /


skämtsamt kallades han för Karl den store /


jag andas hovliv och rikedom

samtidigt andas jag protest mot ytlighet

tydlighet /


det fanns en amatörgitarrist med ödmjuk framtoning och en förmåga att uttrycka känslor! /


verkligheten på slagfälten var inte exakt samma sak som måleriets gyllene varma skimmer /


jag förmedlar välvilja gentemot alla människor

(på godset) /


bönder är individer /


familjens hund gillar att ta emot en återvändande soldat, en specifik

familjens hund gillar det skarpt /


hon delar en verklighet med många andra ryska kvinnor vid 1800-talets mitt;

hennes situation var ett centralt ämne /


den värsta dagen genom tiderna är skildrad på ett A4:

det är 1800-talets mitt och han blev precis refuserad /


han skrev också en dikt på temat uppgörelsens äktenskap /


och här har vi romantiken på sin höjdpunkt /


det är inne att manifestera sin egen storlek /


nu symboliserar vi evig glädje i livet

vi är uppklädda och utför olika rituella handlingar/


medryckande

mäktig

svunnen –

hejdå, realismen, hejdå Ryssland, nu blir det Ryssland, nu blir det fiktion /


efter revolutionen blir det porträtt /


tänk att få vara den kärvt naturalistiska fotpallen under Anna Achmatovas fötter /


jag överhör:

"Det här är ju som Carl Larsson."

"Ja, den var läcker!"

"Det är inte så ofta man ser muff." /


schematiska ansikten; inåtvändhet, allvar /


jag vill bygga det nya samhället 

jag tror framförallt på stafflimåleriets betydelse /


jag ekar av referenser till – /


jag drömmer om vacker konst som ger människorna tröst:

hon försöker ge ömhet mot onda hjärtan med sina ögon /


allt är vitt men ändå inte

det är en av de drivande konstnärerna

humor sågs som ett verktyg

ca 1914 /


ut ur minnet /


rysk popkonst innan revolutionen /


jag påverkas inte mycket av modernismen /


nu vill jag inte återge den synliga verkligheten

jag var abstrakt först av alla /


revolutionärt innehåll 

måste kunna förstås av massorna

skapa igenkänning

sen töväder /


Sovjet betyder Råd /


Det fosterländska kriget /


The first fashionistas in the New District /


Det fanns en familj 1945      
publicerad i Apelnszine # 1